Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)

Liên hệ

Mô tả

 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)
 Chung cư Gelexia CT2B Căn 03 68m2 (2 ngủ + 1 khách bếp)