Chính sách giao hàng

Với các đơn hàng, Khách hàng chịu chi phí đơn vị vận chuyển thuê ngoài hoặc thanh toán chi phí vận chuyển bởi WOdesign với biểu phí vận chuyển theo quy định của Bưu điện Viettel vào thời điểm giao hàng.

Thời gian và địa điểm giao hàng:  Được thống nhất trước khi đi giao hàng.

Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi thông tin giao hàng, quý khách phải thông báo cho WO trước tối thiểu 24 giờ với các đơn giao trong địa bàn Hà Nội (trước 48 giờ đối với các đơn giao tỉnh). Trường hợp không nhận được thông tin trong thời gian quy định, khách hàng chịu toàn bộ chi phí phát sinh và rủi ro do thay đổi thông tin.

Quý khách vui lòng bố trí người nhận hàng!

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán số tiền còn lại khi nhận hàng. Trong trường hợp sản phẩm được giao không đúng như đơn hàng, khách hàng có quyền từ chối thanh toán, các trường hợp chậm thanh toán khác WOdesign.vn có quyền giữ lại hàng hóa.

Quý khách có trách nhiệm chi trả các loại phí phát sinh theo quy định của Đơn vị quản lý nơi minh sinh sống liên quan đến việc giao hàng bằng xe tải, sử dụng thang máy …

Trong trường hợp Khách hàng chưa thể sắp xếp thời gian nhận sản phẩm, WOdesign hỗ trợ lưu kho miễn phí cho khách hàng trong vòng 07 ngày từ thời điểm thỏa thuận giao hàng. Sau 07 ngày, WO tính phí 5% cho mỗi tuần lưu kho
Sau 30 ngày lưu kho, nếu khách hàng không tới nhận hàng, WOdesign có quyền hủy đơn hàng & không hoàn lại tiền đặt cọc.

Nhân viên giao hàng của chúng tôi có trách nhiệm thực hiện việc giao hàng và lắp ráp sản phẩm của WOdesign. Các thỏa thuận khác giữa khách hàng với nhân viên giao hàng sẽ không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của chúng tôi.